Seniori kokemuksella, osaamista ja ratkaisuja käyttöösi

Konsultointi ja Koulutus MMD OY
Merja Munnukka-Dahlqvist, VTM, sosiaalipsykologi, VET,
traumapsykoterapeutti, ET kriisipsykoterapeutti, NLP master,
EMDR fasilitaattori (EMDR Institute), sertifioitu EMDR consultant (EMDR Europe).
Lisäksi käytössäsi MMD Oy:n verkostoissa olevat seniori konsultit.

Tervetuloa

Luonto, kauneus ja harmonia antavat energiaa ja iloa, jaksamista. Konsultointi ja Koulutus MMD Oy:n palveluilla etsitään ratkaisuja jotka lisäävät toimivuutta, tehokkuutta, energisyyttä, hyvinvointia ja iloa sekä työhön että elämään yleensäkin. Poistetaan esteitä energian virtaamiselta ja myönteiseltä kehitykseltä. Esteet voivat olla yksilöissä, vuorovaikutuksessa, ryhmän/tiimin dynamiikassa, ryhmien välisissä suhteissa, organisaation rakenteissa, kulttuurissa, arvoissa, johtamisessa, toimenkuvissa tai toimintastrategioisssa.

Palvelut ovat hioutuneet toimiviksi vuosien käytännön kokemuksen ja asiakaspalautteiden sekä jatkuvien koulutuksien ja työnohjauksen avulla. Näillä palveluilla saat tukea, apua ja ohjausta muutosprosesseihin, yhdessä matkalla olemista, matkantekoa kohti parempaa.

Konsultointi ja Koulutus MMD oy on toiminut v. 1990 lähtien yhteistyössä eri HR ja HRD alalla toimivien yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa sekä ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kriisi- ja traumapsykoterapeuttista ja EMDR-hoidon osaamista ja tarjonnut psykoterapia-, koulutus-, valmennuspalveluja sekä työnohjausta.

HR ja HRD palveluissa toimitaan johdon asettamien strategioiden, tavoitteiden mukaisesti. Vahvistetaan ja selkeytetään perustehtävää sekä lisätään toimivuutta ja tehokkuutta, hyvinvointi huomioiden.

Palvelut