Seniori konsultti Merja Munnukka-Dahlqvist

Olen Merja Munnukka-Dahlqvist, VTM, sosiaalipsykologi, VET, traumapsykoterapeutti, ET, kriisipsykoterapeutti, NLP master, EMDR facilitator (EMDR Institute), sertifioitu EMDR consultant (EMDR Europe)

Työskentelen seniori konsulttina. Autan asiakkaitani erilaisissa työn ja elämän vaikeissa tilanteissa. Asiakkaitani ovat erilaiset organisaatiot, yritykset, koulutus- ja kehittämisyksiköt ja yksityisesti maksavat tukea tarvitsevat ihmiset. HR ja HRD työtä olen tehnyt v. 1985 lähtien erilaisissa tehtävissä ja organisaatioissa.

Lisää tietoa löydät etusivulta, ylävalikosta löytyvästä CV:stä ja projekteista.

Minulla on työssäni kaksi ammattia. Olen konsultti, joka kehitän organisaatioiden,työyhteisöjen toimivuutta (OD), johtamisen ja esimiestyön sujuvuutta. Lisäksi valmennan työhyvinvointa ja työyhteisötaitoja. Tässä HRD työssä käytän työkaluina monipuolisesti kaikkea sitä koulutusta ja osaamista, jota olen vuosien aikana omaksunut. Tästä voit lukea lisää Henkilöstöjohdon ryhmä-Henry ry:n julkaisemassa Työn Tuuli 2/2013 julkaisussa.

merja3

Käytännön työkaluja

  • sosiaalipsykologiset teoriat ja viitekehys
  • NLP työkalut
  • Työkaluja psykoterapiasuuntauksista (kognitiivisesta, psykodynaamisesta, systeemisestä ja perheterapeuttisesta, verkostotyöstä, kehokeskeisistä terapiamenetelmistä, kriisi- ja traumapsykoterapeuttisesta psykoterapiatyöstä), jotka ovat hyvin käytettävissä yksilö- ja ryhmätyönohjauksessa yms. työssä
  • toimintatutkimus, yhteisöllistä kehittämistä
  • johtamisjärjestelmien soveltaminen esimiestyöhön ja käytännön kokemus organisaatioista
  • arviointitaidot yksilön, ryhmän, ryhmien välisten suhteiden, organisaation toiminnasta muutos ja kriisitilanteissa

Toinen ammattini on traumapsykoterapeutti (VET, traumapsykoterapeutti, ET, kriisipsykoterapeutti). Olen Kelan hyväksymä psykoterapeutti. Psykoterapiatyötä olen tehnyt v. 1995 lähtien. Tällä hetkellä keskityn työnohjaukseen, oman asiakastyön lisäksi. Käytän psykoterapiatyössäni kehokeskeisiä menetelmiä ja EMDR:ää. Olen sertifioitu EMDR Consultant (EMDR Europe)ja työnohjaan psykoterapiatyötä, joka perustuu EMDR Euroopan sertifiointijärjestelmään. Näistä voit lukea lisää Suomen EMDR yhdistyksen ja EMDR Euroopan nettisivuilta. Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut EMDR Europe Boardin komitean Organisation Constitution & Development (OC & D) jäsenenä.

Työssä minulle on ollut aina tärkeää löytää asiakkaalle toimivia, hyviä ja laadukkaita ratkaisuja, toimintatapoja ja olla asiakkaan tukena pitkissä asiakassuhteissa tai lyhyissä kriisitukea vaativissa tilanteissa.

Pitkät asiakassuhteet kertovat siitä että yhteistyössä on löydetty toimivia ratkaisuja.