Valmennus / koulutus

Valmennukset/Koulutukset räätälöidään tarpeiden mukaisesti

Voit tilata valmennuksia/koulutuksia esimerkiksi seuraavista aiheista. Myös muut aiheet ja sisältötoivomukset ovat mahdollisia. Toteutus suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Voit pyytää tarjouksen.

 • Työyhteisön kehittäminen
 • Tiimitaidot, yhteistyötaidot
 • Terve työyhteisö ja työhyvinvointi
 • Työhyvinvointi ja jaksaminen työssä
 • Esimiestaidot ja leadership, uusien esimiesten valmennus, valmentava johtajuus
 • Asiantuntijatiimin johtaminen
 • Esimiestyön ja johtamisen perustehtävä
 • Työyhteisötaidot, esimies- ja alaistaidot
 • Muutoksien käsittely ja johtaminen, muutosvalmennukset
 • Motivointi ja arvot työssä
 • Stressinhallinta esimiestyössä
 • Asiakaspalvelun psykologiaa
 • Tunteiden käsittely työssä ja jaksaminen
 • Myötätuntouupuminen ja sijaistraumatisoituminen. Työssä jaksaminen.
 • Kriisi- ja traumakoulutukset:
  • arviointi- ja psykoterapiataidot
  • kriisipsykoterapia ja kriisiauttaminen
  • aikuisten vakava traumatisoituminen
 • EMDR luennot
 • Kehollisuus traumojen ja kriisien hoidossa