Traumapsykoterapeuttinen ja EMDR (sertifiointi) – työnohjaus

Traumapsykoterapeuttinen, EMDR, työnohjaus, koulutukset

Traumapsykoterapeuttista ja EMDR-hoidon työnohjausta. Yksilöohjausta ja ryhmäohjausta mm. psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, kriisityöntekijöille, vapaaehtois- ja ammattiauttajille. Mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen tai konsultaatio käynteihin. Voit pyytää tarjouksen tarvitsemastasi työnohjauksesta.

Asiakascasien läpikäyntiä, traumojen hoitotapojen seurantaa ja kehittämistä, hoidon tarpeen arviointia. Tavoitteena ammatillinen kehittyminen ja työssä jaksaminen. Psykoterapeutin ammatti-identiteetin lujittaminen. Kehokeskeinen lähestymistapa (esim. sensomotorinen psykoterapia) ja EMDR:n käyttö osana psykoterapia- tai kriisihoitoa. Sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisyä.

EMDR sertifiointiin vaadittavaa työnohjausta Suomen EMDR yhdistyksen ja EMDR Europen sertifoinnin ja standardien mukaisesti. Suositukset EMDR -terapeutti sertifiointiin. www.emdr.fi ja www.emdr-europe.org

EMDR 1 ja 2 tason koulutuksien työnohjaukset (vaatimus yhteensä 10 tuntia koulutuksien aikana) ja fasilitaattorina toimiminen koulutuksissa.

Artikkeleita

Perheterapia 1/14. Kirjoittaja. Merja Munnukka-Dahlqvist.Riittävä läsnäoleva vuorovaikutus traumojen hoidon psykoterapiassa.

Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Tammi.2009. Merja Munnukka-Dahlqvist kirjoittajana – EMDR fokusoitu traumaterapiamenetelmä.

Muuta toimintaa

Suomen EMDR yhdistyksen hallituksen jäsen ja tiedotusvastaava 8 vuoden ajan (yhdistyksen kunniajäsen) ja EMDR Europen boardin toiminnassa aktiivisesti mukana.

Henkinen tuki katastrofi ja onnettomuustilanteissa projektin asiantuntijajäsen 5vuoden ajan. (SPR, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Valtion tiedonjulkistamispalkinto v. 1995. Kirja Takaisin elämään- henkinen tuki ja onnettomuudet.