Projektit

Työyhteisön kehittäminen, johdon ja esimiesten työnohjaus, valmennukset

 • Henkilöarviointien suorittaminen, psykologiset testit, resurssiarviot, esimiesharjoittelija-järjestelmän ohjaaminen, potentiaalijärjestelmät, uraohjaus ja uudelleensijoittuminen
 • Johdon konsultaatioprosesseja muutostilanteiden tukena ja toimintastrategian muutoksessa eri aloilla, johtoryhmien työnohjaus, leadership taitojen kehittäminen
 • Uusien esimiesten työnohjausta ja kehittämistukea
 • Työyhteisön kriisien/konfliktien selvittelyä ja ratkaisujen rakentamista, jälkipurkua ja uusien pelisääntöjen sopimista
 • Työtyytyväisyyskyselyjen perusteella ilmapiirikartoituksia ja kehittämisohjelmien luomista sekä toteutusta henkilöstölle ja esimiehille/johdolle
 • Henkilökohtaista/ryhmä- työnohjausta esimiehille/johdolle johtamistaitojen kehittämiseksi sekä muutoksien läpiviemiseksi
 • Henry ry:n (Henkilöstöjohdon ryhmä ry) työnohjaajana 15v
 • Työyhteisöjen kehittämistyötä eri organisaatioissa
 • Tiimivalmennukset
 • Työyhteisötaidot, esimies- ja alaistaidot, vuorovaikutustaidot valmennuksia
 • Valmennuksia työhyvinvoinnista ja jaksamisesta
 • Esimiesten tukemista kriisitilanteissa ja uupumisongelmissa
 • Esimieskoulutuksia (esimiehen perustehtävä, leadership taidot, palautteen antaminen, kuuntelutaidot,erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen tiimissä, perusarvojen luominen ja implementointi yksikössä, konfliktien hallinta ja ratkaisu, muutoksien johtaminen,irtisanomiskeskustelut, muutosvalmennukset, kehityskeskusteluvalmennukset)
 • Muutosvalmennukset

Traumapsykoterapeuttinen, EMDR, työnohjaus, koulutukset

 • Traumapsykoterapeuttista ja EMDR-hoidon työnohjausta v. 2000 lähtien. Yksilöohjausta ja ryhmäohjausta mm. psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille, psykiatrisille sairaanhoitajille, kriisityöntekijöille, vapaaehtois- ja ammattiauttajille. Mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen tai konsultaatio käynteihin
 • Asiakascasien läpikäyntiä, traumojen hoitotapojen seurantaa ja kehittämistä, hoidon tarpeen arviointia
 • Koulutusta traumojen vaikutuksista ja hoidoista v.1990 lähtien ammatti- ja vapaaehtoisauttajille, seurakuntien ja järjestöjen toimijoille
 • Sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisy ja myötätuntouupumus koulutuksia eri organisaatioille
 • EMDR sertifiointiin vaadittavaa työnohjausta Suomen EMDR yhdistyksen ja EMDR Europen sertifoinnin ja standardien mukaisesti. Suositukset EMDR -terapeutti sertifiointiin.
 • EMDR 1 ja 2 tason koulutuksien työnohjaukset (vaatimus yhteensä 10 tuntia koulutuksien aikana)
 • Suomen EMDR yhdistyksen hallituksen jäsen ja tiedotusvastaava 8 vuoden ajan(yhdistyksen kunniajäsen) ja EMDR Europen boardin toiminnassa aktiivisesti mukana.
 • Vuodesta 2017 lähtien EMDR Europe Boardin komitean Organisation Constitution & Development (OC & D) jäsen.
 • Henkinen tuki katastrofi ja onnettomuustilanteissa projektin asiantuntijajäsen 5vuoden ajan. (SPR, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Valtion tiedonjulkistamispalkinto v. 1995. Kirja Takaisin elämään- henkinen tuki ja onnettomuudet

Traumapsykoterapia ja EMDR-hoito

 • Traumapsykoterapia asiakastyöstä v. 1995 lähtien. Kelan pitkäkestoista kuntoutuspsykoterapiaa ja fokusoitua EMDR hoitoa PTSD:n hoidossa. Kehokeskeinen työskentely

Artikkelien ja kirjojen listaus löytyy täältä.